lễ tạ mộ đầu năm Archives - Bát Quái

lễ tạ mộ đầu năm

Lễ tạ mộ cần chuẩn bị những gì, cúng như thế nào ?

https://batquai.org/wp-content/uploads/2017/05/le-ta-mo-chuan-bi-nhung-gi-cung-nhu-the-nao.jpg

  Người Việt Nam luôn coi trọng những tập tục, lễ nghi liên quan đến người chết, tất cả những người Việt Nam luôn tưởng nhớ ông bà, người thân đã khuất của mình bằng những ngày giỗ, ngày lễ tết. Đối với những người thân trong gia đình vừa mới qua đời thì những nghi lễ tiễn đưa, nghi lễ cúng bái đều được những người còn sống thực hiện đầy đủ trong đó có một lễ quan trọng sau khi người chết được chôn cất đó là Lễ tạ mộ. Vậy  Lễ tạ mộ cần chuẩn bị những gì, cúng như thế nào ? bài viết hôm nay sẽ tìm hiểu về vấn đề này.  Lễ tạ mộ cần chuẩn bị những gì? Lễ tạ mộ được thực hiện vào những ngày cuối năm. Cuối năm là dịp để con cháu có thời gian và …

Read More »

Lễ tạ mộ cần chuẩn bị những gì, cúng như thế nào ?

https://batquai.org/wp-content/uploads/2017/05/le-ta-mo-chuan-bi-nhung-gi-cung-nhu-the-nao.jpg

  Người Việt Nam luôn coi trọng những tập tục, lễ nghi liên quan đến người chết, tất cả những người Việt Nam luôn tưởng nhớ ông bà, người thân đã khuất của mình bằng những ngày giỗ, ngày lễ tết. Đối với những người thân trong gia đình vừa mới qua đời thì những nghi lễ tiễn đưa, nghi lễ cúng bái đều được những người còn sống thực hiện đầy đủ trong đó có một lễ quan trọng sau khi người chết được chôn cất đó là Lễ tạ mộ. Vậy  Lễ tạ mộ cần chuẩn bị những gì, cúng như thế nào ? bài viết hôm nay sẽ tìm hiểu về vấn đề này.  Lễ tạ mộ cần chuẩn bị những gì? Lễ tạ mộ được thực hiện vào những ngày cuối năm. Cuối năm là dịp để con cháu có thời gian và …

Read More »